Ioan şi petru s-au oprit


Ioan şi petru s-au oprit la "poarta cea frumoasă", 
Şi spre olog ei au privit cu inimă miloasă.
(:"Argint şi aur nu avem, precum ţi-e aşteptarea, 
Dar în Numele Lui Isus, primeşte-ţi vindecarea!":)

Ologul când i-a auzit vorbind de vindecare, 
El a crezut şi a sărit deodată în picioare.
(:El a sărit şi a umblat, cum n-a făcut vreodată;
Isus Christos l-a vindecat, să nu mai stea pe vatră.:)

Ologul fuge, sare-n sus, e plin de bucurie;
Spre slava Domnului Isus el stă ca mărturie.
(:În ceasul cel mai potrivit, să ştie orişicine, 
Când credincioşii au venit la templu să se-nchine.:)

Cinci mii de oameni s-au predat în urma vindecării, 
Căci cel olog s-a ridicat în faţa adunării.
(:Isus Christos din Nazaret, Isus Mântuitorul, 
L-a vindecat, precum vedeţi, să ştie tot poporul:)

Oameni de rând, necărturari, pescarii dau năvală, 
Prin Duhul Sfânt, la mii de inşi vorbeau cu îndrăzneală.
(:Deşi mai marii neamului le-au zis să înceteze, 
Să nu mai spună nimănui pe Domnul să-L urmeze.:)

Voi spuneţi nu, dar Dumnezeu ne dă şi biruinţa
În Numele Fiului Său, ca să vestim credinţa.
(:Ologul după ei mergea, ân urma vindecării, 
Mulţimea toată îl privea, mulţimea adunării.:)

Surori şi fraţi, nu vă-ndoiţi, Isus Christos trăieşte!
El vindecă şi azi, să ştiţi, şi har ne dăruieşte.
(:Apostolii când s-au rugat, ân urma vindecării, 
Clădirea s-a cutremurat în clipa cercetării.:)