Întorşi din robie


(Psalmul 85)

Întorşi din robie, ântorşi în Sion, 
Uitând de durerea cea din Babilon, 
Şi fii lui Core, şi alţii la fel, 
S-au întors să zidească un nou Israel.

Cor:
Dumnezeu cu milă ne priveşte, 
Dumnezeu e bun şi e milos.
Bunătatea Lui o întâlneşte
Numai cine este credincios.
Pacea ne trimite sărutare
Dacă în dreptate vom trăi, 
Şi în ziua cea strălucitoare
Noi cu Domnul ne vom întâlni.

Dreptatea şi pacea s-au reântâlnit, 
Şi templul cel mare din nou l-au zidit.
Şi zidul cetăţii, şi porţi şi zăvor, 
Căci Domnul vorbeşte din nou la popor.

Vestiţi mântuirea la-ntregul popor, 
Să ştie oricine, orice muritor, 
Căci Domnul ne iartă trecutul murdar, 
Salvarea, iertarea, e astăzi prin har.

Dreptatea priveşte din ceruri, de sus, 
Credinţa ni-e dată în Domnul Isus.
Pe urmele paşilor Lui să păşim, 
Căci Domnul ne cheamă să ne pocăim.

Pământul rodeşte căci Domnul ne-a dat, 
Sămânţa vieţii, Cuvântul bogat.
Cântarea lui Core de noi a vorbit, 
Căci pământul cu cerul din nou s-au unit.