Întoarce-te acasă,o fiu risipitor


Întoarce-te acasă,o fiu risipitor,
Căci Tatăl te aşteaptă cu lacrimă de dor.
Din ziua întristării,de când tu ai plecat,
El te aşteaptă-ntr-una şi-n zori şi pe-nserat.

Aminteşte-ţi acum,câte bogăţii
(:Le-ai lăsat şi-ai plecat pe cărări pustii:)

Şi fiul se trezeşte din chinul lui amar,
Şi-atunci îşi aminteşte de-al ţării lor hotar,
De slugii,de argaţii ce Tatălui slujesc,
Cu multă bucurie,Părintelui Ceresc.

Aminteşte-ţi acum,câte bogăţii
(:Le-ai lăsat,şi-ai plecat pe cărări pustii:)

"Mă voi întoarce acasă,acas' la Tatăl meu,
Să-L rog să mă primească ca slujitor al Său:
O Tată,Sfinte Tată,o Tatăl meu Ceresc,
Primeşte-mă ca slugă,ca slugă să-Ţi slujesc!"

Pentru că s-a smerit,fiul rătăcit,
(:Tatăl său l-a iertat,şi l-a-nbrăţişat:)

Şi Tatăl cu iubire,atunci l-a sărutat,
"De-a ta nelegiuire,Eu astăzi te-am iertat!
Aduceţi-Mi inelul,şi cel mai alb veşmânt,
Căci cine se întoarce primeşte Duhul Sfânt".

În cer e sărbătoare,şi cântece de dor,
Când tu te-ntorci la Domnul,tu fiu risipitor.
Ah,vino-ţi azi în fire,tu om cu suflet frânt,
Căci Tatăl tău e Rege,ân cer şi pe pământ.

Până când în păcat vrei să mai trăieşti? 
(:Astăzi ai fost chemat să te pocăieşti:)