Întinde-ţi mâna, fii fericit!


"Întinde-ţi mâna, fii fericit!"Domnul dorinţa i-a împlinit.
Mâna uscată s-a îndreptat, căci vindecare Domnul i-a dat.
Fariseii s-au poticnit, şi către Domnul ei au grăit:
(:Astăzi e ziua cea de Sabat, şi Tu bolnavul L-ai vindecat:)

Domnul răspunde la farisei, să nu mai fie atâta de răi;
A face bine nu e păcat, chiar şi în ziua cea de Sabat.
Oricine ştie, când i-a căzut oaia în groapă şi s-a pierdut, 
(Chiar dacă este zi de Sabat, să o ridice nu e păcat.:)

Omul acesta e chinuit, şi vrea să fie tămăduit, 
Oare de ce vă împotriviţi, şi cu mânie mare priviţi?
Întinde-ţi mâna, Domnul i-a zis, şi-ndată mâna s-a vindecat.
(:Dar fariseii s-au sfătuit şi pe Isus să-L omoare-au voit:)

Doamne-ndură-Te şi de noi, ca şi păstorul de-a sale oi;
Groapa e mare, mulţi au picat, fapta credinţei ni s-a uscat.
Întinde-ţi mâna, nu fi zgârcit, căci dacă dai vei fi izbăvit.
(:Mână uscată, milă de vrei, milă împarte fraţilor tăi:)

Întinde-ţi mâna, fii vindecat!Domnul cu glasul Său a strigat.
Asta înseamnă să fii milos, să îl ajuţi pe neputincios.
Mână uscată, piele şi os, avea sărmanul neputincios.
(:Dar la Cuvântul de la-nceput, carnea uscată s-a refăcut:)