Îngerul în scăldătoare


Îngerul în scăldătoare, el intra din când în când, 
Să le-aducă vindecare, celor ce stăteau la rând.
Când se face tulburarea, tu în scăldătoare sari, 
Dar de fiecare dată au intrat acei mai tari.

Cor 1
Slăbănogi şi ologi, şi tot felul de-ntristaţi, 
Aşteptau şi doreau ca să fie vindecaţi.
Cel dintâi când intra, el pe loc s-a vindecat, 
După ce în bazin apele s-au tulburat.

Dacă fraţii sau părinţii i-au venit în ajutor, 
Cel bolnav intra în apă mult mai iute, mai uşor.
Dar acel sărman şi singur tot în urmă a rămas, 
El privea cum vindecaţii se întorc voioşi acas'.

Cor 2
Un bolnav slăbănog de treizeci şi opt de ani, 
Pe-al său pat disperat, el stătea cu-acei sărmani.
Neavând ajutor să-l coboare în bazin, 
Lângă el, lângă pat, se opreşte un străin.

"Nu ai vrea să te faci bine?" cel străin l-a întrebat
"Doamne, eu nu am pe nimeni!"i-a răspuns acel din pat.
Când am vrut să intru-n apă, altul înaintea mea, 
Având cine să-l ajute, cel dintâi se vindeca.

Cor 3
Atunci Domnul a zis către omul întristat:
"Scoală-te, nu mai sta, du te acas', eşti vindecat!"
Şi sărind fericit, slăbănogul s-a-ntărit, 
Luând patul de jos, căci l-a vindecat Christos.

Soră, frate, şi pe tine Domnul te întreabă azi:
Nu ai vrea să te faci bine?să te scapi de-al tău necaz;
Dacă da, ridică-ţi patul, nu mai sta pe gânduri dus.
Dacă n-ai pe nimeni, iată te va vindeca Isus

Cor 4 
Prin credinţă veniţi şi la El acum priviţi
Toţi acei întristaţi, ca să fiţi vindecaţi.
Mântuire, vindecare, noi la Domnul am găsit.
Lângă patul suferinţei, lângă ni El s-a oprit.