Încrede-te-n Domnul şi nu te-ndoi


Încrede-te-n Domnul şi nu te-ndoi
Căci Domnul de tine se va îngriji.
Durerile tale Isus le-a purtat
Când sus la Golgota pe cruce a stat.

Cor:
Veniţi la Golgota, voi toţi cei muşcaţi
De boale, de şerpi veninoşi.
Strigaţi către Domnul să fiţi vindecaţi, 
Voi fraţi şi surori credincioşi.

Isus te ridică de unde-ai căzut, 
Şi vrea ca să-ţi fie salvare şi scut.
Tu stai liniştit dar, pe braţele Lui, 
Şi tot ce te-apasă tu astăzi să-i spui.

Isus este Medicul cel Minunat;
Prin El se ridică bolnavul din pat.
El zice o vorbă, iar tu ai sărit, 
Căci Domnul şi astăzi la noi a venit.

Tu mamă, tu tată, ridică-te sus, 
Tu soră, tu frate, veniţi la Isus.
Băiatul, fetiţa, şi tot ce doriţi, 
Cu cauzele voastre la Domnul veniţi.

Necazuri sânt multe şi azi în popor, 
Dar Domnul şi astăzi e îndurător.
Isus e Acelaşi, El nu s-a schimbat, 
El vindecă, iartă, al nostru păcat.