Înălţaţi pe Domnul, popoare


 (Psalmul 99)

Înălţaţi pe Domnul, popoare, 
Înainte Lui vă închinaţi.
Binecuvântaţi a Lui onoare, 
Voi păstori de rând, şi împăraţi.
Dumnezeu în veci împărăţeşte, 
El, al Cărui Nume e slăvit.
El pe tron de heruvimi domneşte, 
Mâna Lui pe toate le-a zidit.

Cor:
Dumnezeu este sfânt
Sus în cer şi pe pământ.
Să-L chemăm, să-L strigăm, 
Şi să-L binecuvântăm.

Moise şi Aron şi toţi preoţii, 
Prin proroci, ca şi prin Samuel, 
Dumnezeu şi astăzi ne vorbeşte
Să ne-ncredem pe deplin în El.
Norul şi puterea dealtădată
Este Duhul Sfânt venit de sus, 
Care-n adunare se arată
Ca pe vremea Domnului Isus.

De aceea, toată adunarea, 
Tot poporul, şi surori şi fraţi, 
După cum ne-a îndemnat psalmistul, 
Înaintea Lui vă închinaţi.
Binecuvântaţi pe Împăratul
Care vine ca Judecător.
El va judeca întreg pământul, 
El e drept, e nepărtinitor.

Psalmul nouăzeci şi nouă iată
Toate-acestea ni le-a arătat, 
Şi ne cheamă să plecăm genunchii, 
Înălţând pe-al nostru Împărat.
Domnul ne ascultă rugăciunea, 
El răspunde, vine-n ajutor.
Duhul Sfânt şi astăzi ne vorbeşte, 
Ca şi-atunci când a vorbit din nor.