Înaintea Ta se-nchină


(Psalmul 45)

Înaintea Ta se-nchină în iubire şi lumină
Sfinţii care i-ai răscumpărat.
Toţi cu lacrime pe feţe, plini de har şi de blândeţe, 
Toţi în faţa Ta ne-am adunat.

Cor:
Căci harul iertării la Tine l-am găsit, 
Şi spunem la oameni căci Tu ne-ai mântuit.
Şi spunem să vină aceia întristaţi, 
Căci numai la Tine vor fi mângâiaţi.

Strălucirea Ta cea mare, ân a nostră adunare, 
O vedem prin Duhul Tău Cel Sfânt.
Când Cuvântul se vesteşte, când poporul mijloceşte, 
Noi sântem îmbărbătaţi de-al Tău Cuvânt.

Tu împodobeşti poporul cu puterea Ta, cu norul, 
Cu neprihănirea ce ne-o dai.
Şi ne duci la biruinţă prin răbdare, prin credinţă, 
Până vom ajunge sus în Rai.

Untdelemn de bucurie, Tu ne dai din apa vie, 
Duhul Tău Cel Sfânt, Mângâietor.
Ca să apărăm dreptatea, Tu ne-nbraci cu bunătatea, 
Tu îl sprijineşti pe-al Tău popor.

Când vrăjmaşul ne ajunge, sabia Ta îl străpunge
Şi din mâna lui ne izbăveşti.
Din a Tale tolbe pline cu săgeţile divine, 
Pe vrăjmaşii noştri îi loveşti.