Înaintea noastră merge un viteaz


(Psalmul 45)

Înaintea noastră merge un viteaz, un luptător, 
Plin de har şi strălucire, Domnul Cel biruitor.
Înarmat cu adevărul, El se luptă pentru noi, 
Domnul Cel viteaz, Cel tare, El învinge în război.

Cor:
În carul biruinţei veniţi să ne suim, 
Cu armele credinţei la luptă să pornim.
Blândeţea, adevărul, neprihănirea, fraţi, 
Cu dragoste deplină voi să le apăraţi.

Dreapta Lui îl sprijineşte în aceste bătălii, 
Pe vrăjmaşi îi nimiceşte dacă nu se vor smeri.
Dumnezeu cu bucurie L-a pecetluit, L-a uns, 
Pentru mântuirea lumii, El pe cruce e străpuns.

Domnul, care biruieşte prin iubire şi prin har, 
El ne cheamă azi la luptă, să urcăm în al Său car.
Adevărul şi blândeţea, haideţi să le apărăm, 
Şi în carul biruinţei Domnului, să ne urcăm.

Să vestim la oameni pacea, pacea care ne-a-nfrăţit, 
Căci Isus Mântuitorul pe vrăjmaş l-a biruit.
Cu săgeţile aprinse, şi cu sabia de foc, 
Să vestim Împărăţia Domnului, ân orice loc.

Toţi vrăjmaşii mântuirii să cunoască planul Său, 
Şi din calea rătăcirii să vină la Dumnezeu.
Căci cuvintele Scripturii vor stăpunge, vor tăia, 
Cine se întoarce însă, Domnul îl va mângâia.