'Nainte de-a cânta cocoşul


'Nainte de-a cânta cocoşul de Mine te vei lepăda."
I-a zis Domnul Isus lui Petru, 'nainte de-a se întâmpla.
Acel viteaz de altădată, acel apostol curajos, 
În faţa unei servitoare se lepădase de Christos.

Cor:
Dacă eşti vinovat, dacă te-ai lepădat, 
(:Izbăvire găseşti dacă plângi şi te căieşti:)

În jurul focului fierbinte şi el şi ei se încălzeau, 
Şi vorbe multe şi urâte, şi glume oamenii rosteau.
Deodată se uitară ţintă la omul ce părea străin, 
Acest iudeu din Galileia, şi el să ştiţi că e creştin.

Întâi şi-ntâi o servitoare, apoi la rând, cei doi bărbaţi, 
L-au ispitit nespus de tare în faţa celor adunaţi.
Să ştiţi, nu-ncape îndoială, şi el e unul dintre ei, 
L-au atacat fără de milă pe-apostol doi bărbaţi evrei.

Şi Petru rând pe rând răspunde, ba încă s-a şi blestemat:
"Eu nu cunosc cine-I Acesta!"de Domnul el s-a lepădat.
În clipa ceea din grădină, din pom, un glas a răsunat;
Cocoşul, cum îi zise Domnul, cu voce tare a cântat.

Isus văzu această scenă prin geamul care-i despărţea, 
Şi ţintă s-a uitat la Petru ce încă lângă foc stătea.
Şi-ndată Petru se trezeşte:"Vai Doamne, am păcătuit!"
Şi iute pleacă, părăseşte pe-aceia ce l-au ispitit.