În visul meu de noapte am văzut


În visul meu de noapte am văzut, 
Cum peste mare a suflat un vânt, 
Şi cele patru fiare au ieşit
Din apele albastre pe pământ.
Desigur, cele patru-mpărăţii
Aşa cum Daniel a tâlcuit, 
Popoarele ce-n lume vor veni, 
Acei de-atunci şi-acei de la sfârşit.

Cor:
Dar în vremea cea de strâmtorare, 
Daniel ân urmă a văzut
O âmpărăţie foarte mare
Care prin credinţă s-a născut.
Ea va stăpâni ântreg pământul, 
Împăratul ei e minunat.
Asta e Împărăţia sfântă
Care va domni neâncetat.

Ei au făcut războaie pe pământ, 
Au dominat şi-au sfâşiat mereu.
L-au prigonit şi pe poporul sfânt, 
Aceste neamuri fără Dumnezeu.
Dar mai ales acel din urmă neam, 
Cu dinţi de fier şi ghiare aurii, 
Va sfărâma tot ce e pe pământ
Când cea de-a patra fiară va veni.

Şi iată visul marelui profet
Cum se-nplineşte astăzi pe pământ.
Mai e puţin şi Domnul va veni, 
Aşa cum scrie ân al său Cuvânt.
Dar fiara cea din urmă va pieri
Şi ea şi toţi ânchinătorii ei.
Oricine semnul fiarei va primi, 
Va suferi cu oamenii cei răi.