În vasele de lut purtăm comoaraCor:
În vasele de lut purtăm comoara
În vasele de lut purtăm comoara
Iubirea de la început
Ne-a inundat şi ne-a umplut
În ziua când noi am crezut
În vasele de lut purtăm comoara

O putere nemaipomenită
O purtăm în vasele de lut, 
E puterea cea făgăduită
Care inimile ne-a umplut.
O putere nemaipomenită
Care la Rusale a venit, 
La acei cu inima smerită
Care-n rugăciuni au stăruit.

O putere nemaipomenită
Care dă şi har şi vindecări, 
Care-alungă duhuri de ispită
Şi ne dă Dumnezeieşti puteri.
Prin puterile neprihănirii
Noi vestim Cuvântul minunat, 
Pentru mântuirea omenirii, 
Aşa cum Isus ne-a învăţat.

O putere nemaipomenită
De la Tatăl nostru Cel Ceresc, 
E puterea Domnului slăvită
Care credincioşii o primesc.
Duhul Sfânt cu flacără fierbinte, 
Care inimile ne-a umplut
Cu iubire şi cu daruri sfinte, 
Când în Dumnezeu noi am crezut.

O putere, e Puterea sfântă
Care universul l-a zidit, 
Pentru ceruri, pentru marea nuntă, 
Pe acei aleşi i-a pregătit.
Duhul Sfânt, Puterea minunată, 
De la Dumnezeu coboară, fraţi, 
Ca o apă limpede, curată, 
Pentru toţi aceia însetaţi.