În valea aceasta a plângerii


(Psalmul 84)

În valea aceasta a plângerii, 
Noi am săpat izvoare.
Căci Domnul a venit la noi
Cu pace, ândurare.
El ne-a sădit, El ne-a udat
Cu ploaia timpurie, 
Cu Duhul Sfânt ne-a botezat, 
Ne-a dat din apa vie.

Cor:
Din putere în putere
Noi urcăm şi ne suim, 
Din necazuri, din durere, 
(:Spre Noul Ierusalim:)

Din har în har noi ne urcăm
Pe trepte de iubire, 
Şi-n faţa Lui ne-nfăţişăm 
În marea strălucire.
În urma noastră am lăsat 
Izvoare minunate.
Fântâni pe care le-am săpat
În valea cu păcate.

Cei însetaţi le vor găsi
În căşi de rugăciune.
Căci Dumnezeu ne-a dăruit
Din cer, ânţelepciune.
Cu bucurie îmbrăcaţi, 
Cu-a Domnului putere, 
Vom birui, surori şi fraţi, 
Prin valuri cu durere.

În faţa Domnului vom sta
În urma suferinţei.
Căci El cunună ne va da, 
Cununa biruinţei.
Noi biruim prin Duhul Sfânt
Din putere în putere, 
Urcăm de-aici de pe pământ
La marea înviere.