În urma ta te rog priveşte


În urma ta te rog priveşte
Din ziua când ai apărut, 
Şi numără şi cântăreşte
Prin câte chinuri ai trecut.
(:De câte ori spre adâncime
Piciorul tău a lunecat, 
Dar mâna cea din înălţime
Te-a sprijinit, te-a ridicat:)

De câte ori credeai căci totul
S-a prăbuşit în jurul tău, 
Lipsit de orişice speranţă
Strigai plângând la Dumnezeu.
(:Adu-ţi aminte de iubirea, 
De braţul Tatălui ceresc, 
Căci numai El e ocrotirea
Pentru acei ce Îl iubesc.:)

Din sărăcie, din durere, 
De boale El ne-a vindecat.
Din valuri mari, din valuri grele, 
Din toate El ne-a ridicat.
(:De-aceea frate cântă Slavă, 
Căci izbăvirea-i numai El.
Din orice chin, din orice boală, 
Din lovituri de orice fel.:)

Să nu se îndoiască nimeni
Când e trecut prin încercări, 
Căci lacrimile şi durerea
Revarsă binecuvântări.
(:În urma suferinţei grele, 
Isus ne va încununa.
Cununi de flori, cununi de stele, 
De-om birui, El ne va da:)

Priviţi în urmă, priviţi-nainte, 
Căci Domnul ne-a înconjurat
Cu bunătate, cu îndurare, 
Şi e cu noi neâncetat.