În Sion s-au născut


(Psalmul 87)

În Sion s-au născut celelalte ţări, 
Încă de la-nceput, din îndepărtări.
Şi Egiptul vestit, şi în Babilon, 
Pe pământ au pornit toate din Sion.

Cor:
În Sionul minunat
Dumnezeu ne-a aşezat.
În Isus El ne-a zidit, 
(:Căci prin El ne-a mântuit:)

Duhul Sfânt ne-a vorbit şi ne-a arătat, 
Prin Isus, prin Sion, toate s-au creat.
El a fost Cel dintâi, Cel de la-nceput, 
Căci prin El, Dumnezeu toate le-a făcut.

În Isus, Dumnezeu ne-a răscumpărat, 
Şi pe munţii cei sfinţi El ne-a aşezat.
Mai presus de orice, Domnul ne-a iubit.
Pentru noi,  pe Isus El L-a dăruit.

În Sion s-au născut oştile cereşti;
Egipteni, filisteni, fii Dumnezeieşti, 
Care-apoi au căzut şi s-au nimicit, 
De la mari înălţimi ei s-au prăbuşit.

Goliat, Faraon, Nepugadneţar, 
Toţi aveau caracter, cugetul murdar.
Însă-acei din Sion au rămas smeriţi;
Noi sântem prin Isus , astăzi mântuiţi.