În rugăciune stăruitoare


În rugăciune stăruitoare
După Botezul cu Duhul Sfânt, 
Toţi credincioşii, şi mic şi mare, 
Avem nevoie de-al Său veşmânt.
Înviorare şi mângâiere
Şi ajutorul Dumnezeiesc, 
Să cerem astăzi din cer putere
Ca să învingem omul firesc.

Cor:
Isus a zis că ne va da, 
Putere din puterea Sa, 
De-aceea noi să stăruim, 
Să cerem până când primim, 
Şi-apoi să mergem să vestim.

Făgăduinţa nouă ni-e dată, 
Căci cine cere, el va primi
Puterea sfântă şi minunată
Prin care noi vom birui.
Isus ne cheamă la Apă Vie, 
Să vină astăzi cei însetaţi, 
Căci Duhul Său Sfânt din veşnicie, 
Botează încă surori şi fraţi.

Aceleaşi daruri strălucitoare, 
Aceleaşi roade îi însoţesc, 
Pe credincioşii din adunare
Care putere de sus primesc.
Isus Îi spune în rugăciune:
"O Tată Doamne, Îţi mulţumesc
Pentru-ndurarea, pentru lucrarea, 
Ce ai ascuns-o de-acel lumesc.

Căci fariseii şi cărturarii, 
Acei mai mari de pe pământ, 
Nu vor să creadă, nu vor să ceară
Ca să primească Duhul Sfânt.
Lor nu le pasă de mângâiere, 
Nici de fiorul cel minunat, 
Dar fraţii care primesc putere, 
Ei cred în Domnul cu-adevărat.