În psalmul şaptezeci şi doi


(Psalmul 72)

În psalmul şaptezeci şi doi noi am găsit
O rugăciune unde Solomon striga.
În care el despre Isus a prorocit, 
În care el despre Isus vorbea.

Cor:
Plini de bucurie şi de pace, 
Vom cânta şi ne vom veseli, 
(:Când Isus Mântuitorul nostru, 
Peste toate El va stăpâni:)

El prorocea şi prevestea măreaţa zi
Când tot pământul, ca un rai va înflori.
De la o margine, la alta, minunat;
Când va domni Isus Christos ca Împărat.

Va fi belşug, va creşte grâul pân'la munţi, 
Şi se vor clătina ca cedrii cei cărunţi.
Căci de la râu şi pân'la mare, pe pământ, 
Va stăpâni Împărăţia Celui Sfânt.

Cei mântuiţi, cei izbăviţi, vor învia.
Şi-n mia cea de ani cu Domnul noi vom sta.
Cum Solomon, şi cum Isaia au vorbit, 
Şi toţi prorocii, despre neamul mântuit.

El are milă de sărmanii din popor, 
Şi cu dreptate El va fi Judecător.
În vremea-aceea pacea sfântă va domni, 
Căci mântuirea din pământ va răsări.