În Psalmul nr.2


(Psalmul 2)

În Psalmul nr.2 psalmistul ne-a chemat, 
Să-L onorăm pe Fiul, pe Fiul de Împărat.
Aceia mari şi tari, cei răi de pe pământ, 
Se-mpotrivesc mereu lucrării Celui Sfânt.

Cor
(:Să-I dăm cinste Fiului, 
Fraţi, surori, şi voi copii, 
Căci mânia Mielului 
În curând va izbucni:)

Cerescul legământ ce noi l-am încheiat
Cu Dumnezeu sfânt prin Fiul Minunat, 
"Să le rupem", -ei strigau, aceste legături
Ce mântuire dau prin Sfintele Scripturi.

Dar Cel ce stă pe tron, Cel Veşnic, nepătruns, 
Pe-al Său iubit Sion, pe veci de veci l-a uns.
Căci Lui i-a dăruit pământu-n lung şi-n lat, 
La Fiul Său iubit, prin care ne-a salvat.

Zadarnic vă întărâtaţi şi rele cugetaţi, 
Şi lupte aţi pornit, căci El a biruit.
Mai bine v-aţi smeri, mai bine L-aţi cinsti, 
Căci dacă nu, să ştiţi, veţi fi de El zdrobiţi.