În odaia cea de sus


În odaia cea de sus, marele predicator
Le-a vorbit despre Isus, la acel sărman popor.
Eutih a adormit, şi de la al treilea cat, 
A căzut şi a murit, dar Isus l-a înviat.

Cor:
(:Nu dormiţi fraţilor
Când Cuvântul e vestit.
Căci atâţia cad şi mor, 
Pentru că au adormit.:)
Pavel era însoţit de trofim şi Timotei, 

Şi de ceialalţi păstori 
care au venit cu ei.
Fraţii noştri au serbat, pâinea sfântă ei au frânt, 
După cum ne-a învăţat Domnul în al Său Cuvânt.

Eutih mai tinerel, somnul greu l-a biuit, 
Şi sărmanul a căzut de pe geam şi a murit.
atunci Pavel s-a-ndurat şi de jos l-a ridicat, 
Înviind pe tinerel, căci Isus era cu el.

Dumnezeu i-a însoţit pe apostoli cu minuni.
Doamne, dă-ne Tu răspuns la a noastre rugăciuni;
Căci atâţia adormiţi cad şi pier nemântuiţi, 
Noi dorim să fie vii, şi părinţi, şi-ai noştri fii.