În fiecare zi priveşte


În fiecare zi priveşte, când zorile au răsărit, 
Şi Domnului îi mulţumeşte căci încă-o zi ne-a dăruit.
În fiecare zi şi seara când stelele pe cer lucesc, 
Tu pleacă-te cu umilinţă 'naintea Tatălui Ceresc.

Cor:

Încă o zi, âncă o zi, 
Se duc ca sunetul în vânt, 
Şi vine ziua când vom sta
Cu toţi în faţa Celui Sfânt.

În fiecare zi, de toate tu mulţumeşte-I lăcrimând, 
Şi cheamă-L pe Acel ce poate să te păzească orişicând.
Încredinţează-ţi soarta frate, ân mâna Lui în orice zi, 
Şi tu şi-ai tăi, ân orice vreme, căci El ne poate ocroti.

Dar nu uita să-ţi pleci genunchii, şi-atunci când pleci, şi-atunci când vii, 
Să-I mulţumeşti de bucuria ce El ne-o dă în orice zi.
Căci nici un păr din cap nu-ţi cade nenumărat jos la pământ, 
Când sântem alungaţi de oameni, noi biruim prin Duhul Sfânt.

Căci El ne dă de sus putere şi bucurii prin încercări, 
În fiecare zi ne-ajută cu har, cu binecuvântări.
Dar nu uita să lauzi puterea şi braţul Lui ocrotitor, 
În fiecare ceas şi clipă, o tu al Domnului popor.

Căci El îşi înoieşte mila şi bunătatea zi de zi.
Căci El e Tatăl nostru veşnic, iar noi sântem ai Lui copii.
S-aducem jertfe pe altare, cântări de laudă zi de zi.
Să-L binecuvântăm pe Domnul şi la necaz, şi-n bucurii.