În faţa Domnului


În faţa Domnului vor sta
Cu toţi la judecata grea, 
Şi ei cu toţi vor auzi
Sentinţa ce se va rosti.
Aceia binecuvântaţi, 
De glasul sfânt vor fi chemaţi, 
Căci pentru ei s-a pregătit
Un loc frumos şi strălucit.

Cor:
Ne pare rău de-acei ce pier, 
Şi nu vor fi cu noi ân cer.
Mai spuneţi azi, şi mai chemaţi, 
La Domnul pe cei întristaţi.

Iar toţi acei ce n-au voit
Să vină când au fost chemaţi, 
Cu-aceia ce s-au pregătit, 
De Domnul vor fi judecaţi.
În faţa fiecărui ins, 
O carte mare s-a deschis, 
Şi faptele i-au condamnat, 
Acele fapte ce s-au scris.

Şi ei dacă ar fi crezut, 
Isus păcatul le-ar fi şters.
Dar n-au venit, şi nu au vrut
Să creadă al Scripturii vers.
Şi Domnul n-a mai amânat, 
Spre condamnaţi El a strigat
Să plece dinaintea Lui, 
Căci n-au venit când i-a chemat.

"Şi unde să ne ducem? Vai!
O Doamne-am vrea şi noi în Rai!"
"E prea târziu, voi n-aţi voit, 
Voi pentru foc v-aţi pregătit."
Şi turma se va despărţi, 
Şi vai, ce plânsete vor fi!
În ziua mare de apoi
Vor plânge mulţi şi dintre noi.

Mai bine hai să plângem azi
Nemântuiţii din popor.
Să-i scape Domnul din necaz, 
Din chinul cel îngrozitor.
De vrei atunci un avocat
La tribunalul cel suprem, 
Mijlocitorul minunat
E azi Isus, la El te chem.