Împăratul Sfânt şi mare


(Psalmul 21)

Împăratul Sfânt şi mare a fost încununat, 
Căci Dumnezeul veşnic L-a binecuvântat.
Aşa vorbeşte Domnul în psalmul cel frumos, 
În psalmul 21, despre Isus Christos.

Cor:
Trăiască Împăratul!Trăiască Dumnezeu!
Căci El ne mântuieşte şi e cu noi mereu.
Să nu se-nfrice fraţii, căci El a biruit;
Din moarte, din pierzare, Isus ne-a mântuit.

Căci numai El trăieşte în veci de veci pe tron, 
David era doar umbra slăvitului Sion.
I-ai dat tot ce doreşte, şi L-ai încununat, 
Căci El în veci domneşte pe tron de împărat.

Slăvit să fie Domnul!căci El L-a-npodobit
Cu mare strălucire pe Fiul Lui iubit.
În urma suferinţei, de toate ce-a răbdat, 
În urma biruinţei, a fost încununat.

El va zdrobi pământul şi îi va nimici, 
Pe-ai Lui vrăjmaşi de moarte, cu foc îi va lovi.
Să ştie toţi şi toate, căci Tatăl L-a-nălţat
Pe Fiul Lui să fie al nostru Împărat.