Împăratul Nebugadneţar


Împăratul Nebugadneţar i-a chemat pe-aleşii dregători, 
Să-i dezlege visul lui ciudat, acei înţelepţi şi vrăjitori.
Dar niciunul, nimeni nu ştia să-i dezlege marele mister, 
Visul care greu îl tulbura, visul care a venit din cer.

Cor:
Daniel s-a rugat
Până când răspunsul a venit.
(:Dumnezeu s-a-ndurat
Şi vedenia i-a tâlcuit:)

Dumnezeul Sfânt i-a arătat ce va fi şi ce se va-ntâmpla
Cu acel puternic împărat care-atunci în Babilon domnea.
"Împărate, iată ce-ai visat, -Daniel i-a spus, i-a tâlcuit, 
Marea taină el i-a dezlegat, visul care-atât l-a chinuit.

Ai văzut un chip strălucitor, plin de slavă şi de măreţii;
După tine şi al tău popor, se vor naşte trei împărăţii.
Toate însă se vor spulbera, şi în praf cu toate vor cădea, 
După cum în vis tu ai văzut acel uriaş cum a căzut.

Piatra însă care l-a zdrobit, acel chip aşa de glorios, 
E Împărăţia celor sfinţi, e Împărăţia Lui Christos."
"Daniele, cu adevărat Dumnezeul vostru este sfânt!"
Împăratul i s-a închinat şi-a căzut cu faţa la pământ.

Iată un adevărat proroc care visele le-a tâlcuit.
Care s-a rugat cu-atâta foc, până când răspunsul a venit.
Haideţi fraţi şi noi să ne-nchinăm înaintea Tatălui Ceresc, 
Căci şi nouă ne-a descoperit locul unde sfinţii se-ntâlnesc.