Împăratul lui Iuda


Împăratul lui Iuda s-a îmbolnăvit;
O mare-ncercare în el a lovit.
Atunci după doctori el iute-a trimis, 
"Eu vreau vindecarea la oameni, "le-a zis.

Cor:
Nu fi disperat, nu fi întristat, 
Tu cheamă-L pe Domnul când eşti încercat.
Încrede-te-n El şi nu te-ndoi, 
Căci Domnul te scapă, te va izbăvi.

Dar iată căci Domnul la proroc ia vorbit
Căci omul din Iuda L-a nesocotit.
Credinţa lui mică la oameni l-a dus, 
Părăsindu-L pe Domnul puterii de sus.

El dat-a uitării Cuvântul promis, 
Căci Domnul prin Lege, prin Moise a zis:
Căci El este Domnul , e Medicul tău, 
A ta vindecare e la Dumnezeu.

La oameni aleargă acei disperaţi, 
Ei uită căci Domnul ne vindecă, fraţi.
Căci El este veşnic, e viu Dumnezeu, 
El este şi astăzi, e Medicul tău.

Isus este Acelaşi şi astăzi, ca ieri.
El vindecă iarăşi a noastre dureri.
Tu cheamă-L să vină atunci când ţi-e greu, 
Căci El este Domnul, e Medicul tău.