Ia aceste pâinişoare


Ia aceste pâinişoare şi aceşti doi peştişori, 
Şi le du la adunare pentru fraţi, pentru surori.
Domnul poate să-nmulţească, fii deplin încredinţat;
Pe flămânzi să îi hrănească, pe acei ce L-au urmat.

Cor:
Cinci mii de bărbaţi, plus femei, plus copii, 
(:Toţi au fost săturaţi, toţi aceia cinci mii:)

Ia şi pâine ia şi peşte, şi cântări şi poezii, 
Şi cu drag le dăruieşte la părinţi şi la copii.
Tot poporul te aşteaptă, Domnul este între ei, 
Ia cu tine şi chitara, cheamă-i şi pe fraţii tăi.

După ce Isus le frânge, voi să le-mpărţiţi la fraţi;
Duhul Sfânt când se coboară, Aleluia să strigaţi.
Spuneţi fraţilor să steie jos pe vatră, umiliţi, 
Să mănânce şi să deie şi l-aceia ce-s lipsiţi.

Poate că vor fi cinci sute, poate că vor fi cinci mii, 
În aceea adunare, plus femei şi plus copii.
Nu contează câţi şi câte, stau pe vatră-nfometaţi, 
Domnul înmulţeşte pâinea ca să fie săturaţi.

Cele două alimente:rugăciune şi Cuvânt, 
Vor hrăni mulţimea mare cu puteri din Duhul Sfânt.
Dar ia seama soră, frate, de pe jos să adunaţi, 
Şi fărâmituri căzute, şi cu voi să le luaţi.

Un copil era acolo când Isus a predicat, 
Şi la miile acelea, pâinea lui cu drag le-a dat.
Domnul are trebuinţă de a noastre bogăţii, 
Doar atunci avem credinţă, când şi noi vom dărui.