Haideţi fraţi să punem mâna


Haideţi fraţi să punem mâna,să zidim un nou altar,
Să-npletim cu toţi cununa prin iubire şi prin har.
Puneţi piatră lângă piatră,ân Christos să ne unim,
Proşternuţi cu toţi pe vatră,Domnului să-I mulţumim.

Cor 1:
Dezbinarea nu e bună,ea e arma celui rău,
Fraţi,surori,toţi împreună,să slujim Lui Dumnezeu.
În deplină unitate,ca un snop de grâu legat,
Dragoste şi bunătate răspândind neâncetat.

O cetate întărită să zidim fraţi şi surori,
Prin puterea dăruită să ieşim biruitori.
Nu lăsaţi nici o spărtură,voi zidari verificaţi,
Nu lăsaţi în aur zgură,adevărul să-l păstraţi.

Cor 2:
Cel ce strică,cel ce sparge,din lucrare să-l opriţi.
Cu blândeţe,cu răbdare,să-ndemnaţi,să sfătuiţi.
Cine vrea să înţeagă,e ferice,e salvat.
Cine se împotriveşte va fi aspru judecat.

În a Domnului lucrare,noi pe toţi îi îndemnăm,
Să ia seama fiecare Înaintea Lui cum stăm.
Verifică soră darul,şi tu frate pocăit,
Dacă tot ce-ai spus e bine,dacă s-a şi împlinit.

Cor 3:
Dacă-i numai zângăneală de chimval răsunător,
Asta-nseamnă îndoială semănată în popor.
Cercetaţi orice lucrare,şi păstraţi ce e curat,
Dumnezeul nostru mare,prin apostol ne-a-ndemnat.

Duhurile care strică,care amăgesc,să ştiţi,
Pe acestea fără frică fraţilor să le opriţi.
Dacă nu se împlineşte tot ce spune,nu-l primi
Până nu se pocăieşte,până nu se va smeri.

Cor 4:
Să nu fim ca văzătorii care sânt la ochi legaţi,
Şi nici ca învăţătorii din credinţă lepădaţi.
Duhul Sfânt să ştiţi,lucrează cu minuni şi prorocii,
Prin acei care veghează,prin ai Domnului copii.

Domnul cere rânduială,ân iubire să trăim,
Cărămizile cu smoală noi să nu le mai zidim.
Fraţilor,urâţi certarea,Domnul e îndurător;
Împlinirea,ascultarea,e tăria sfinţilor.

Cor 5:
Cine n-a-nţeles,să steie mai departe împietrit;
-Unul din apostoli scrie,şi pe fraţi i-a sfătuit.-
Pe surori le sfătuieşte să mai tacă-n adunări,
La bărbaţii lor acasă,să le pună întrebări.

Să nu vină despletite la altarul cel curat,
Sau pe cap descoperite,căci aceasta e păcat.
Mame binecuvântate,crescătoare de copii,
Cu smerenie-mbrăcate,cu cereşti bijuterii.

Cor 6:
Să asculte,să-şi iubească fiecare soţul ei,
Şi pe Domnul să-L slujească ca şi sfintele femei.
Vin sau altă stricăciune,să le punem la gunoi,
Să strigăm în rugăciune:Doamne,vino Tu la noi!