Hai să bem, să bem, creştine


Hai să bem, să bem, creştine, potolind orice dorinţi, 
Vinul care astăzi vine de la Domnul pentru sfinţi.
Să bem din a lui dulceaţă, vinul nou şi limpezit, 
Care Domnul sus pe munte, pentru noi l-a pregătit.

Cor:
Ridicaţi paharul izbăvirii, 
Plin cu vinul nou şi limpezit, 
Bucuria mântuirii
Care de la Domnul a venit.

Ridicaţi cu toţi paharul plin cu sfinte bucurii, 
Plin cu vinul, plin cu harul, care ne va-nveseli.
Vinul nou, din noua viţă, din butucul altoit, 
Care a rodit mlădiţe când pe cruce a murit.

Daţi din mână-n altă mână, cupa plină până sus, 
Vinul care e la Cină, părtăşia cu Isus.
Lăsaţi soarta şi norocul, nu mai închinaţi cu ei, 
Să nu fim părtaşi cu lumea în pedeapsa celor răi.

Plămădeala noastră-i sfântă, fără drojdii, aluat, 
Vinul nostru nu îmbată, ân el nu ste păcat.
Bea cât vrei, cât poţi, creştine, şi mai uită de necaz.
Bucuria mântuirii îţi va ţine capul treaz.

Îmbătaţi de bucurie, ei se clătinau în vânt, 
Cei dintâi de la Rusale, au fost plini cu Duhul Sfânt.
În burdufuri noi se pune vinul nou şi limpezit, 
Să strigăm în rugăciune ca şi cei ce-au stăruit.

Doamne limpezeşte mintea, fă din apă vin curat, 
Ca să vadă toată lumea că şi noi ne-am îmbătat.
Noi vorbim o altă limbă, vinul nostru e ceresc, 
Nu ne pasă de aceia care ne batjocoresc.