Fugeam prin munţi


( Psalmul 11)

Fugeam prin munţi ca şi o potârniche, 
Căci oamenii cei răi m-au urmărit.
Dar eu la Domnul am găsit scăpare, 
Căci El de omul rău m-a izbăvit.

Astfel David alcătui cântarea
Pe vremea când de Saul el fugea.
(:Căci împăratul cu a lui oştire, 
Ca pe o pasăre îl urmărea:)

Cei răi spre mine-şi încordează arcul, 
Şi-a lor săgeată ei şi-o potrivesc, 
Şi pe ascuns, prin munţii lui Israel, 
Vrăjmaşii mei mereu mă urmăresc.

Aşa citim în Psalmul unsprezece, 
Cuvintele pe care le-a rostit, 
(:Un om smerit ce s-a-ncrezut în Domnul, 
Căci Dumnezeul lui l-a izbăvit:)

Atuncea când se surpă temelia
Pe care noi o viaţă am zidit, 
Va fi nespus de mare încercarea
Şi pentru omul cel neprihănit.

Dar noi la Domnul vom avea scăpare, 
Căci munţii şi pustia vor pieri.
(:Nu mai căuta în lucruri pieritoare
Scăparea ta, că nu o vei găsi:)

Căci Domnul stă pe scaunul de domnie
În templul Său cel sfânt, Dumnezeiesc, 
Şi ochii Lui spre-aceia care strigă, 
Cu îndurare către noi privesc.

Chiar dacă bate vântul şi furtuna
Şi sântem urmăriţi de păsărar, 
(:Să nu vă temeţi, Domnul e scăparea, 
Căci mântuirea noastră e prin har.:)