Frumoase sunt corturile lui


Frumoase sânt corturile lui,
Frumoase sânt corturile lui,
Ca nişte grădini lângă ape,
Frumoase sânt corturile lui.
Ca nişte copaci de aloe
De mâna iubiri sădiţi,
Pe văile pline cu rouă,
Aşa sânt acei mântuiţi.

Cor:
El întinde cerurile
Ca un cort strălucitor,
Ca să locuiască sfinţii,
A Lui Dumnezeu popor.
Ca un Rai,ca o grădină,
Ca şi pomii înfloriţi,
Lângă ape de odihnă
Vor sta cei neprihăniţi.

Degeaba Balac îl urăşte
Şi-aruncă blesteme mereu,
Căci Stânca lui îl ocroteşte,
El are un viu Dumnezeu.
El vine ca leul la pradă
Şi nimeni nu-l poate opri,
Cu Domnul el merge la luptă,
Şi-n lupte ei vor birui.

Ca nişte grădini lângă ape,
Ca nişte copaci înfloriţi,
Ca cedri cei plini de verdeaţă,
Aşa sânt acei mântuiţi.
Grădină frumoasă-a iubirii,
Sădită pe maluri cereşti,
De tine vorbeşte profetul
Atunci când pe Domnul iubeşti.