Frumoasă înălţime


(Psalmul 48)

Frumoasă înălţime, frumos e în Sion, 
Căci Dumnezeul mare, El stă pe al Său tron.
La miazănoapte Domnul, al nostru Împărat, 
Şi-a aşezat cetatea şi locul minunat.

Cor:
Veniţi în Sion, veniţi să cântăm, 
Lăudând pe Împăratul ce stă pe al Său tron, 
Şi înaintea Lui cu toţi să ne-nchinăm.

Întocmai cum se spune, aşa o vom zări, 
Cetatea cea eternă, ân veci va dăinui.
Căci Domnul sprijineşte pe-al Său popor iubit, 
Cetatea cea aleasă, şi neamul mântuit.

Cei păcătoşi se uită, dar ei nu pot intra
În locul fericirii, ce Domnul ni-l va da.
Căci vântul le sfărâmă corăbiile lor, 
Dar noi vom sta cu Domnul în vecii vecilor.

Ca fiicele lui Iuda, şi noi ne-om veseli
Pe muntele cel mare, ân sfinte bucurii.
În turnuri şi palate ce Domnul le-a gătit, 
Când va intra în slavă poporul mântuit.

Acesta este Domnul ce nouă ne-a promis, 
Că ne va duce-n slavă, aşa precum e scris.
Să povestim la fraţii ce-n urmă vor veni, 
Să spunem despre Domnul şi la ai noştri'copii.