Fraţilor priviţi înainte


Fraţilor priviţi înainte,nu vă-ntoarceţi înapoi.
În această bătălie,Domnul luptă pentru noi,
Zice-un frate plin de rouă,către celălalt iudeu:
Lumea-i despărţită-n două,dar cu noi e Dumnezeu.

Cor:
Fraţilor,fraţilor,să strigăm stăruitor,
După ajutor de sus,(;În Numele Lui Isus:)

Lumea-i plină de ispite,ea ne cheamă neâncetat,
Ea se luptă cu poporul Domnului răscumpărat.
Toţi cu ochii la Scriptură,să citim din ea mereu,
Căci a ei învăţătură vine de la Dumnezeu.

Cine mai iubeşte lumea,el cu Domnul e vrăjmaş,
Şi în marea seferinţă cu cei răi va fi părtaş.
Deşteptare!-strigă Domnul prin Cuvânt şi văzători,
Dacă vreţi în marea luptă să ieşim biruitori.

Nu lăsaţi să-nvingă firea,căci creştinii cei lumeşti
Nu vor locui cu Domnul sus în slăvile cereşti.
Pocăinţa e uşoară pentru cei neprihăniţi,
Dar mândria îi doboară pe acei nelegiuiţi.

Cel neprihănit trăieşte prin credinţă pe pământ,
Şi în luptă biruieşte dacă are Duhul Sfânt.
Ziua izbăvirii vine,haideţi să ne pregătim,
Să ne întâlnim cu Domnul,şi cu El în veci să fim.