Foc şi sânge


Foc şi sânge, foc şi sânge, semne-n cer şi pe pământ, 
Luna, soarele, se stinge de pedeapsa Celui Sfânt.
În acele zile grele, când necazul va veni, 
Cine va striga la Domnul, izbăvire va primi.

Cor:
Ceasul încercării vine, oare cum ne va găsi?
Dacă am păzit Cuvântul, Domnul ne va izbăvi.
Vom intra în odăiţă, în Gosen şi în Ţoar, 
Până când va trece focul pe pământul cel murdar.

Dar 'nainte ca să vină ziua Domnului Isus, 
Vor fi mari evenimente pe pământ, precum s-a spus.
Lepădarea de credinţă, prigonirea celor sfinţi, 
Boale, foamete, războaie, şi atâtea suferinţi.

Ceasul încercării iată, peste lume va veni, 
Dar pe noi Isus ne scapă din acele mari urgii.
Ca pe Lot şi ca pe Noe, ca pe tinerii cei trei, 
Dumnezeu ne izbăveşte cum i-a izbăvit pe ei.

Fiecare să ia seama la Cuvântul cel vestit, 
Căci cu mii de ani 'nainte, cei aleşi au prorocit.
Vine ziua pedepsirii, haideţi să ne pocăim.
Pedepsirea omenirii va veni, cu toţii ştim.