Fiindcă Mă iubeşte, -zice Dumnezeu


(Psalmul 91)


"Fiindcă Mă iubeşte, -zice Dumnezeu-
De aceea îl voi ocroti!
Pentru că se teme de Numele Meu, 
Din a lui necazuri îl voi izbăvi.
Când smerit Mă cheamă, Îi voi da răspuns.
Zice Domnul Slavei, despre al Său Uns.
Eu îi voi răspunde şi-L voi ocroti, 
Şi în strâmtorare lângă El voi fi."

Cor:
Nu te teme, nu te teme, 
Pot să cadă mii în jurul tău, 
Soră, frate, prin credinţă, 
(:Noi sântem păziţi de Dumnezeu:)

Vei învinge leii şi îi vei strivi, 
Şerpii cu otravă îi vei nimici.
Dacă tu la umbra Lui te odihneşti, 
Pe vrăjmaşi în lupta grea îi biruieşti.
Domnul garantează izbăvirea ta, 
Dacă ocrotire-n El vei căuta.
Nici un rău de tine nu se va lipi, 
Dacă tu pe Domnul te vei bizui.

Pot să cadă mii de inşi în jurul tău, 
Când vei fi cu Domnul, doar îi vei privi.
Vei învinge toată forţa celui rău
Dacă tu pe Domnul te vei bizui.
Domnul porunci-va îngerilor săi, 
Să te ocrotească orişiunde eşti.
Pe a ta cărare, lângă paşii tăi, 
Vei fi ocrotit de oştile cereşti.

Sub a Sale pene şi aripi cereşti, 
Vei găsi scăpare, vei ta liniştit.
Dacă vii la Domnul şi te pocăieşti, 
Vei ajunge-n ceruri, vei fi mântuit.
Pavăza şi scutul tău neâncetat, 
Va fi Dumnezeul sfânt şi minunat.
Molima şi ciuma nu te vor lovi, 
El din lanţul morţii te va izbăvi.