Fiica lui Iefta stă mărturie


Fiica lui Iefta stă mărturie, 
Pentru cei tineri ea e model.
Ea îl ascultă cu bucurie
Pe al ei tată în orişice fel.
În ascultare şi umilinţă
Până la moarte ea s-a supus.
(:Domnul în luptă-i dă biruinţă
Şi răsplătire în slava de sus:)

Fiica lui Iefta, judecătorul, 
Avea credinţă în Dumnezeu.
Ea se supune, ea îl ascultă
Până la moarte pe tatăl său.
Să-nveţe astăzi orice copilă
De la copila ce s-a jertfit.
(:Căci ascultarea are răsplată
În veşnicia fără sfârşit:)

Fiica lui Iefta stă mărturie, 
Ea îi ascultă pe-ai ei părinţi
Până la moarte, cu bucurie, 
Să-nveţe astăzi tinerii sfinţi.
Până la moarte, şi moarte de cruce, 
Fiul pe Tatăl L-a ascultat.
(:Prin ascultare El ne aduce
Harul prin care El ne-a salvat:)