Fetele lui Filip toate proroceau


Fetele lui Filip toate proroceau
Cele patru fete Domnului slujeau.
Prorocia vine de la Duhul Sfânt,
Promisiunea este scrisă în Cuvânt.

Cor:
(:Tineri mântuiţi care prorociţi,
Domnului slujiţi,fete şi feciori,
Nu priviţi 'napoi,Domnul e cu noi
Până când Isus va veni pe nori.:)

Darul prorociei ne zideşte,fraţi,
Prin a lui lucrare sântem îndemnaţi.
Sfat şi mângâiere El ne dă mereu,
Până vom ajunge sus la Dumnezeu.

Fetele lui Filip pline de avânt,
Pline de credinţă şi de Duhul Sfânt,
Una după alta ele proroceau,
Tainele ascunse le descopereau.

Darul prorociei i-a descoperit
Pe aceia care au păcătuit.
Duhul Sfânt şi astăzi va descoperi
Pe aceia care vor păcătui.

Duhul Sfânt coboară lin,mângâietor,
Ploaia minunată cade pe ogor.
El ne înverzeşte şi ne face vii
Şi ne pregăteşte pentru veşnicii.