Fă ca şi psalmistul


(Psalmul 32)

Fă ca şi psalmistul care s-a trezit
Şi a lui păcate le-a mărturisit.
Prin mărturisire tu vei fi scăpat
Din nelegiuire şi de-al tău păcat.

Cor 1:
(:Strigă neâncetat pentru-al tău păcat
Ca să fii iertat şi sfinţit.
Poate nu ai vrut sau nu ai ştiut
Când te-ai abătut şi-ai păcătuit:)

Du-te cu grăbire, frate nu mai sta, 
Cu mărturisire înaintea Sa.
Dacă în tăcere tu vei sta mereu, 
Vei simţi durere în sufletul tău.

Cor 2:
(:Câtă vreme stai, propăşire n-ai, 
Căci neâncetat vei fi apăsat.
El te va lovi şi te va zdrobi, 
Până când smerit vei mărturisi:)

Vina ta e mare, vinovat tu eşti, 
Dacă vrei iertare, să mărturiseşti.
Nu te mai ascunde, Domnul te-a strigat, 
Ai curaj, răspunde ca să fii iertat.

Cor 3:
(:Domnul este bun, credincioşii spun.
El s-a îndurat când ei au strigat.
El i-a izbăvit şi i-a mântuit
Când păcatele şi-au mărturisit:)

Fericit e omul care-a fost iertat
De nelegiuire, de al lui păcat.
El cu bunătate stă acoperit, 
Din a lui păcate a fost izbăvit.

Cor 4:
(:Omul credincios şi evlavios
Va fi mântuit prin Isus Christos.
Dacă s-a căit, dacă s-a smerit, 
Dacă Domnului s-a mărturisit.:)