Era odată un soldat


Era odată un soldat vare la luptă a plecat
să-l apere pe Israel, dar arme nu avea cu el.
Dar a găsit jos pe hotar, un os, o falcă de măgar, 
Şi de aceea s-a slujit, şi pe vrăjmaşi i-a nimicit.

Cor:
La Lehi curge un izvor, 
E Duhul Sffânt răcoritor.
Tu bea din el să prinzi puteri, 
Ca şi Samson acel de ieri.
Tu bea din el să fii-ntremat, 
Să poţi să lupţi neâncetat.

În urma luptei, ânsetat, el către Domnul a strigat.
Şi-ndată apa a venit, şi setea lui i-a potolit.
Astfel viteazul s-a luptat, şi porţile le-a ridicat.
Şi sus pe munte le-a suit, căci Dumnezeu l-a sprijinit.

Samson a nimicit un leu, iar când vrăjmaşii l-au legat, 
Acel viteaz, acel iudeu, din mâna lor el a scăpat.
Dalila însă l-a-nşelat, când s-a vândut, când s-a trădat, 
Şi-n urma marilor căderi, el a rămas fără vederi.

Şi fără ochi şi fără păr, el este dus la măcinat.
Dar după toate-acestea iar, din nou la Domnul a strigat.
Şi-n timpul marilor serbări, el pe vrăjmaşi i-a nimicit.
Căci a primit de sus puteri, şi mii de oameni au murit.

O, voi acei ce v-aţi luptat, şi v-a învins vechiul dagon, 
Strigaţi la Domnul neâncetat, luaţi exemplu pe Samson.
Priviţi spre omul cel căzut, când părul iarăşi i-a crescut, 
Spre Domnul a strigat smerit, şi pe vrăjmaşi i-a biruit.