El să îţi asculte dorul inimii 


(Psalmul 20)

El să îţi asculte dorul inimii, 
Ale tale planuri să le împlineşti, 
Şi cu siguranţă tu vei birui, 
Dacă tu pe Domnul sfânt te bizuieşti.
Carele de luptă se vor spulbera, 
Caii, călăreţii, deasemenea.
Oamenii se-ndoaie şi se prăbuşesc, 
Care pe puterea lor se bizuiesc.

Cor:
Orice strâmtorare, orice încercare, 
Cât ar fi de mare, o vei birui.
Dacă prin credinţă şi a ta voinţă, 
Tu pe Domnul slavei te vei bizui.

Steagul nostru este Însuşi Dumnezeu, 
De aceea frate, ţine-L sus mereu.
Orice bătălie, orice s-ar ivi, 
Când vom fi cu Domnul, noi vom birui.
El să-ţi fie sprijin din Sionul Sfânt, 
El să te-ocrotească zilnic pe pământ.
Numele Său mare fie peste noi, 

În această luptă, în acest război.
Frate nu te teme, tu eşti unsul Său, 
Dumnezeu te-ajută să învingi mereu.
El îşi aminteşte tot ce ai adus, 
Ale tale arderi care le-ai aprins, 
Ale tale daruri pentru-al Său popor, 
De aceea El îţi vine-n ajutor.
Din locaşul slavei Domnul va privi, 
Numele Său veşnic te va ocroti.


Ştiu de-acum căci Domnul ne va mântui, 
Dumnezeul nostru ne va izbăvi;
Căci în rugăciune astăzi L-am chemat, 
Şi răspunsul este:El ne-a cercetat.
Împăratul David vesel a cântat
Pentru biruinţa care i s-a dat.
El vorbea de Unsul care va veni
Şi pe care Tatăl îl va srijini.