El ne iartă fraţilor


(Psalmul 103)

El ne iartă fraţilor, păcatele.
El ne vindecă de toate boalele.
El te face iarăşi să întinereşti, 
Ca şi vulturul să zbori spre slăvi cereşti.

Cor:
Pe toate chiar pe toate, şi boale şi păcate, 
Oricât de mari şi cât de multe-ar fi.
Te va scăpa de ele, oricât ar fi de grele, 
La Domnul nostru dacă vei veni.

Binecuvintează suflete al meu, 
Pentru bunătatea Lui pe Dumnezeu.
Binefacerile Lui nu le uitaţi
Niciodată şi nicicând, surori şi fraţi.

Cei bătrâni au fost de El încununaţi
Cu viaţă lungă şi cu rod bogat.
Cei flămânzi cu pâinea Lui sânt săturaţi, 
Dumnezeul nostru este minunat.

Cei bolnavi când L-au văzut, s-au bucurat.
Căci de boale, de dureri, i-a vindecat.
Păcătoşii pe genunchi s-au prăbuşit, 
Căci Isus în locul nostru a murit.

De aceea, voi bolnavi să nu uitaţi, 
Nici voi aceia care-aţi fost de El iertaţi.
De toate boalele Isus ne-a vindecat, 
De-aceea să-L slăvim căci ne-a iertat.