El ne-a zis să fim lumină


El ne-a zis să fim lumină, să trăim fără de vină, 
În această lume plină de păcat.
Căci Isus are să vină cu răsplata cea divină, 
Dacă noi am fost lumină neâncetat.

Cor:
Să fim lumini, să fim lumini, 
Cum au fost acei dintâi adevăraţi creştini, 
Să luminăm neâncetat, 
În această lume-ntunecată de păcat.

Câtă vreme e lumină, fiecare om să vină
Ca să-şi ia candela plină cu ulei.
E nevoie de putere, de lumină şi veghere, 
Vino omule şi cere, dacă vrei.

Noi sântem în lume sare şi lumină arzătoare, 
Pentru viaţa viitoare în Christos.
Numai să luăm aminte la a Domnului cuvinte, 
Să păzim pe cele sfinte cu folos.

Faptele să dovedească , dragostea Dumnezeiască, 
Fiecare să privească la Isus.
Să fugim de stricăciune, de orice amărăciune, 
Care viaţa o răpune prin păcat.