El le-a zis căci sânteţi Dumnezei, 
Fariseii însă n-au crezut 


(Psalmul 82)

El le-a zis căci sânteţi Dumnezei, 
Fariseii însă n-au crezut.
Nu ne cred nici oamenii cei răi
Căci din Dumnezeu noi ne-am născut.

Cor:
(:Nu sântem la întâmplare, 
Noi avem un Creator.
Dumnezeul nostru mare
Ne-a dat viaţă tuturor.:)

Fraţilor, Isus e Dumnezeu, 
După cum şi Toma a strigat:
Doamne, Tu eşti Dumnezeul meu, 
Care dintre morţi a înviat.

Printre fii Tatălui Ceresc, 
Cel mai mare între Dumnezei, 
Este Domnul Cel încununat
Care dintre morţi a înviat.

El ne-a zis că sântem Dumnezei
Dar ca nişte oameni vom muri, 
Dacă în păcate vom umbla, 
Dacă în păcate vom trăi.

El le-a zis că sânteţi Dumnezei, 
Noi sântem de neam Dumnezeiesc.
De aceea să fim credincioşi, 
Ca să moştenim Raiul ceresc.