El face alte ceruri 


 El face alte ceruri, noi, în care cei neprihăniţi, 
Vor locui cu Dumnezeu şi vor fi foarte fericiţi.
Dureri şi lacrimi şi păcat, nu vor mai fi în cerul sfânt, 
Căci Dumnezeul minunat va fi cu noi pe-un nou pământ.

Cor:
Ierusalimul nou, Ierusalimul nou, 
Ca şi o piatră scumpă de iaspis, 
Cu slavă-npodobit, căci Domnul l-a gătit, 
Să fie minunatul Paradis.

Acolo apele sânt vii, iar pomii falnici pe câmpii;
Nicicând nu se mai vestejesc în Raiul cel Dumnezeiesc.
În loc de soare, Dumnezeu va lumina poporul său.
Iar noi cu toţi, cu toţi vom fi, ca şi Isus, cereşti făclii.

Vai Doamne, ce frumos, ce sfânt, ce binecuvântat pământ!
Ce sărbătoare, ce alai, va fi acolo sus în Rai!
Cu alăute, cu viori, se-nchină cei nemuritori;
Cu-a lor cântări, cu melodii, slăvind pe Domnul, mii de mii.

Şi noi vom sta cu El în Rai, căci Domnul ne-a făgăduit
Al fericirii veşnic plai, cu răsplătire la sfârşit, 
Prin biruinţa Lui Isus, acolo sfinţii vor domni, 
În Paradisul sfânt de sus, în veci de veci vom străluci.

Vai Doamne ce făgăduinţi, ce răsplătire pentru sfinţi!
De vom lupta, vom birui, şi-acolo sus vom locui.
Cu serafimi, cu heruvimi, pe străzi de aur vom păşi, 
Cu îngeri sfinţi, cu mari mulţimi, Lui Dumnezeu îi vom sluji.