El este ca pomul sădit lângă ape 


(Psalmul 1)

El este ca pomul sădit lângă ape,
Cu frunze şi roade ce nu vestejesc.
Aşa-i credinciosul ce stă lângă Domnul
Şi cugetă-ntr-una la harul ceresc.

Cor:
Ca pomul sădit lângă ape
Aşa este cel mântuit,
El cugetă-ntr-una la Domnul,
El este mereu fericit.

El tot ce începe sfârşeşte cu bine,
Căci Domnul îl udă cu har neâncetat.
El stă în picioare căci Domnul îl ţine,
Şi nu va cădea când va fi clătinat.

El nu se opreşte la sfatul minciunii
Şi nici nu aleargă cu-acei păcătoşi.
Aşa este omul ce stă lângă Domnul,
El caută şi umblă cu-acei credincioşi.

Cei răi însă caută păcatul,pierzarea,
Ei sânt ca şi pleava cea dusă de vânt.
Dar noi lângă Domnul găsim îndurarea
Şi stăm lângă El,lângă Sfântul Cuvânt.

Ferice de omul ce caută să fie
Ca pomii cu roade,pe maluri sădit,
Căci Domnul ne udă,ne dă bucurie
Prin harul pe care în dar l-am primit.