El a adomit foarte obosit 


El a adomit foarte obosit,
Atuni a visat visul minunat:
ângerii urcau şi se coborau,
De la Dumnezeu la Iacov ei veneau.

Cor:
ângerii pe scară urcă şi coboară,
Căci deasupra scării şade Dumnezeu.
Cât de-nfricoşată şi de minunată
Este Casa Sfântă şi Cuvântul Său.

Atunci Israel l-a numit Betel,
Locul unde Domnul a vorbit cu el.
Domnul şi cu noi face legământ
Ca să îi zidim biserici pe pământ.

Mulţi s-au întrebat ce-o fi însemnat
Scara care-n vis atunci s-a arătat.
ângerii urcau şi se coborau,
După ce Isus Christos S-a botezat.

Haideţi prin Isus către Dumnezu,
Treaptă după treaptă să urcăm mereu.
Una după alta să le urmărim,
Pe la care treaptă sfântă ne găsim.

Dacă nu rodeşti roadele cereşti,
Tot la prima treaptă frate te găseşti.
N-ai să poţi să urci înălţimi de har,
Fără de iubire,cel mai mare dar.