Ei I-au zis "înşelâtorul" 


Ei I-au zis "înşelâtorul",
Câtre Domnul minunat,
Preoţimea şi Soborul
La moarte L-au condamnat.
Pentru mine,pentru tine,
Domnul Isus a primit
Biciuirea şi ocara
Şi sâ fie râstignit.

Cor:
Râstigneşte-L,râstigneşte-L,
La Gabata au strigat,
Câci a vindecat bolnavii
Şi pe Lazâr l-a-nviat.
S-a fâcut pe Sine Rege,
Regele iudeilor,
Nu e vrednic sâ trâiascâ!"
A strigat acel popor.

"Nu gâsesc în El vre-o vinâ".
Le-a râspuns Pilat de sus,
Dupâ lunga cercetare,
Stînd de vorbâ cu Isus.
"Vreţi Isus sâ fie liber,
Sau Baraba cel închis?"
"Libereazâ-l pe Baraba!"
Lui Pilat cu toţi i-au zis.

Cor:

Şi I-au pus o cruce-n spate,
Şi cununa cea de spini,
Şi L-au dus sâ-L râstigneascâ
Pe Isus,iubiţi creştini.
Pentru vina noastrâ mare,
Pentru-al nost' pâcat murdar,
Domnul urcâ cu râbdare
La Golgota,la Calvar.

El era copacul verde
Care-atunci a fost tâiat,
Dar Pârintele Cel Veşnic
Dintre morţi L-a înviat.
El a pârâsit mormîntul,
Piatra a zburat,s-a dus,
Sâ ne bucurâm cu toţii
Câci a înviat Isus.

Cor:
Vin surorile smerite
La mormînt,în zori de zi,
Şi se-ntreabâ:"Oare cine
Piatra ne-o va prâvâli?"
Magdalena Îl zâreşte
Printre flori,pe Grâdinar;
"Tu strâine,spune-mi unde-I
Domnul meu Cel plin de har?"

Atunci Petru cu grâbire
În mormînt jos a intrat,
Dar un înger îi vorbeşte:
"Domnul Isus a-nviat!"
Şi pe cînd în Galileia,
Ucenicii toţi s-au dus,
În odaia cea închisâ
A venit la ei Isus.

Cor:
"Pace vouâ!Pace vouâ!"
El pe toţi i-a salutat.
Şi bucuria le-a fost mare
Câci Christos a înviat.
Şi pe mine,şi pe tine,
Domnul ne salutâ iar:
"Pace sorâ,pace frate,
Pace ,bucurie,har!"