Ei hainele şi le-au spălat 


Ei hainele şi le-au spălat în sângele nevinovat, 
Şi-n cer pe poartă au intrat la pomul vieţii minunat.
Isus i-a binecuvântat, i-a mântuit şi i-a salvat, 
Din lumea plina de păcat, ân ceruri sus i-a înălţat.

Cor:
Vino soră, frate, intră în cetate, 
Scapă-te de toate care vor pieri.
Urcă pe colină, ân a Lui grădină, 
Aşteptând să vină minunata zi.

Şi tu şi eu sântem chemaţi, şi sus în ceruri aşteptaţi, 
În ţara fericirilor, cântând în vecii vecilor.
Isus Christos ne-a mântuit, pe Golgota când s-a jertfit.
El ne-a iertat păcatul greu, Isus Fiul Lui Dumnezeu.

Nu amâna, nu zăbovi, vino la El, salvat să fii.
Întoarce-te, fii credincios, urmându-L pe Isus Christos.
Căci sus în Raiul fericit, Isus un loc ne-a pregătit.
Cu fraţii cei biruitori, vom sta şi noi, fraţi şi surori.