Ei au pribegit 


Ei au pribegit, ei au suferit, 
Dar vrăjmaşii lor nu i-au biruit.
Gropile cu lei, oamenii cei răi, 
Pe biruitori mai mult i-au oţelit.

Cor:
Prin credinţă ei au biruit, 
Căci la Domnul ţintă au privit.
Sfinţii care ne-au înconjurat
Cu exemplul lor cel minunat.

Minunatul nor ce ne-a-nconjurat
Cu exemplul lor care ni l-au dat, 
Cum să ne luptăm, cum să Îl urmăm, 
Pe Domnul Isus şi noi neâncetat.

Ei sânt fericiţi, ei sânt mântuiţi, 
Ei au fost cu toţi de Domnul izbăviţi, 
Din necaz şi chin, iar al lor destin
Este sus în cer lângă Dumnezeu.

Pavel despre ei scrie la Evrei, 
Şi aşa ne-a spus:ţinta la Isus
Care-a suferit, care-a biruit, 
Care ne aşteaptă-n Patria de sus.

El i-a-ncununat, ei au câştigat
Toate luptele pe care le-au purtat.
De aceea fraţi, către El strigaţi, 
Ca să biruim şi noi sântem chemaţi.