Ei au pătruns 


Ei au pătruns pe-acoperiş, cu cel bolnav în adunare.
Cei patru l-au condus pe sus la Domnul pentru vindecare.
Atunci Isus a glăsuit:"Păcatele îţi sânt iertate, 
Căci ai crezut şi ai venit ca mărturie pentru gloate."

Cor:
S-avem credinţă, căci prin credinţă
Şi vindecarea şi iertarea o primeşti.
Ca slăbănogul din umilinţă
Tu te ridici şi Domnului îi mulţumeşti.

Dar cei cu inima de fier, s-au îndoit de-a Lui lucrare.
Căci El a fost trimis din cer pentru a lumi-ntregi salvare.
Că Dumnezeu L-a onorat, I-a dat pecetea şi favorul, 
Să ierte lumea de păcat, Isus Christos Mântuitorul.

Atunci Isus i-a întrebat:"Ce este mai uşor a zice?
Păcatele ţi le-am iertat, sau cel bolnav să se ridice.
Dar ca să ştiţi că Tatăl Meu, M-a uns, M-a binecuvântat, 
La cel bolnav îi poruncesc:Ridică-te, eşti vindecat!"

Şi-atunci cu toţii s-au uimit, şi-a glăsuit întreg poporul:
"El este Cel făgăduit, E Mesia Mântuitorul!"
Văzând bolnavul vindecat, cum se ridică şi păşeşte;
Isus Christos l-a vindecat, Isus Christos ne mântuieşte.