După cum vorbea psalmistul 


 (Psalmul 72)

După cum vorbea psalmistul, psalmul şaptezeci şi doi, 
Dumnezeul nostru mare, Dumnezeu va fi cu noi.
Atunci toţi neprihăniţii, cei aleşi, vor înflori, 
La întâia înviere,  când Isus va reveni.

Cor:
Pace deplină, da, pace deplină, 
O pace deplină şi mari bucurii.
Din nou o să vină o zi cu lumină, 
Când Domnul Isus pe pământ va domni.

De la mare pân'la munte, pân'la râul Eufrat, 
Va fi pace, va fi slavă, va fi har îmbelşugat.
Căci domnia va fi dată celor sfinţi de pe pământ.
Împăratul nostru mare e Isus Christos Cel Sfânt.

Se vor clătina pe lanuri, ca şi cedri din Liban, 
Spice pline, spice coapte, grâul ca în Canaan.
Naţiunile unite, âmpăraţii vor veni
Să-I aducă închinare Celui Sfânt din veşnicii.

Ca Saronul, ca Libanul, ca şi muntele Carmel, 
Binecuvântarea sfântă va fi peste tot la fel.
Şi vor bate toţi din palme, chiparoşii cei frumoşi, 
Pe pământul plin cu slavă, şi cu oameni credincioşi.

Dumnezeul nostru mare, El în veci va dăinui, 
De aceea tot poporul, numai Lui îi va sluji.
El va face judecată, ridicând pe-acel zdrobit, 
Şi va da la toţi răsplată, la acei ce L-au slujit.

El va izbăvi orfanii şi săracii din popor, 
Să cunoască toţi că Domnul este drept judecător.
Şi în locul asupririi, El ne va încununa
Cu răsplata mântuirii în Împărăţia Sa.