După cum a zis Cuvântul 


După cum a zis Cuvântul, 
Căci şi cerul şi pământul, 
Toate se vor zgudui, 
De căldură s-or topi, 
(:Când Isus cu mare slavă, 
Cum ne-a spus, El va veni.:)

Cor:
Ce fel de oameni trebuie să fim, 
Ca să scăpăm din chinul de nespus?
(:Veniţi cu toţii să ne pocăim
Şi s-aşteptăm venirea Lui Isus.:)

Ziua cea înfricoşată
Va veni să dea răsplată.
Cei căzuţi şi cei stricaţi
Vor fi aspru judecaţi.
(:Iar acei neprihăniţi, 
Ei vor fi la cer răpiţi:)

Dumnezeu alcătuieşte
Ceruri noi şi-un nou pământ.
După-a Lui făgăduinţă, 
Prin răbdare, prin credinţă, 
(:Aşteptăm să vină ziua 
Răsplătirii celor sfinţi.:)

Dacă Domnul zăboveşte, 
E ca să ne pocăim.
Să ne-ntoarcem cu grăbire
Din păcat, din rătăcire.
(:Căci de nu, ân chinuire
Veşnic o să suferim:).